Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Bakanlığımız Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca İlan

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, illerde muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı.BAŞLIK