Bakanlığımız Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca İlan

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, illerde muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı.BAŞLIK