Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Menkul Mal Satış İlanı

Davraz Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Amme borçlusu muhtelif mükelleflere ait haczedilen ve satışına karar verilen Menkul Malların açık artırma usulu ile satışı yapılacaktır.