Menkul Mal Satış İlanı

Davraz Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Amme borçlusu muhtelif mükelleflere ait haczedilen ve satışına karar verilen Menkul Malların açık artırma usulu ile satışı yapılacaktır.