Genel

Menkul Mal Satış İlanı

Davraz Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Amme borçlusu muhtelif mükelleflere ait haczedilen ve satışına karar verilen Menkul Malların açık artırma usulu ile satışı yapılacaktır.

Isparta’da 30. Vergi Haftası Kutlanıyor

Toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanmaktadır.