Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyonu ve Vizyonu

MİSYON
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı.
VİZYON
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı.

Isparta Defterdarlığı Misyonu ve Vizyonu

MİSYON
Toplumun ekonomik ve sosyal gelişiminin tarafsızlık ve güvenilirlik boyutunda sağlanarak; maliye politikalarının etkinliği ve vergisel adaleti gerçekleştirmek suretiyle, kaliteli ve başarılı hizmet sunumu amaçlanmaktadır.
VİZYON
Sürekli kendini yenileyen ve gelişen, saydam, güvenilir, çözümleyici ve etkin bir Isparta Defterdarlığı.